P.V. De Luchtbode

Betreft: Uitnodiging najaar ledenvergadering 2016

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaar ledenvergadering, welke gehouden wordt op zaterdagmiddag 5 november, aanvang 15.30 uur in ons clubgebouw.

Kom eens langs op zaterdagmiddag, want ons clubgebouw is ook in het winterseizoen elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur en elke zaterdagmiddag geopend vanaf 16.00 uur.

In het weekend van vrijdag 9 en 10 december wordt onze jaarlijkse tentoonstelling en het boutdraaien gehouden. Hou dit weekend dus vast vrij!!!!

De agenda punten zijn:

1.Opening voorzitter

2.Verslag notulen vorige vergadering.

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursverkiezing.

5.Verslag Drechtsteden vergadering.

6.Bespreking afgelopen vliegseizoen.

7.Bespreking tentoonstelling / boutdraaien / bonnenverkoop.

8.Bespreking feestavond.

9.Wat verder ter tafel komt.

10.Rondvraag.

11.Sluiting voorzitter.

Namens het bestuur,Secr. J.H. Matena

Voor de volledige uitslag en kampioenschappen kijk op de Afdeling 5 site => uitslagen 2016 => drechtsteden=> 1756

of op onderstaande link en dan => drechtsteden=> 1756

http://www.afdeling5.nl/Uitslagen2016/uitslagen.html
We hebben een verenigingsgroepsapp aangemaakt voor het melden opgeven bij J.Matena.